Video – Rijeka Korana iz zraka

RIJEKA KORANA

Dokumentarna snimka iz zraka, stanja kanjona od Koranskog do Vaganačkog mosta