O nama

EKOLOŠKA UDRUGA ČUVARI KORANE

 Ciljevi Udruge su:

 

 • Što čvršće povezivanje Karlovačke i Ličko Senjske županiije u cilju očuvanja početka toka rijeke Korane i našeg daljnjeg suživota uz rijeku koja je naša spona a ne granica.
 • Što bolja surandja sa Turističkom zajednicom i loklanom samoupravom u svrhu ostvarenja zajedničkih ciljeva.
 • Što pozitivnija uspostava odnosaa sa JU Nacionalni Park Plitvička Jezera, jer smo neizbježno ovisni jedni o drugima,
 • Povratak toka rijeke Korane u njeno korito.
 • Očuvanje kanjona rijeke Korane kao priodnog fenomena.
 • Očuvanje okoliša radi poboljšanja kvalitete življenja i razvoja društva u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša.
 • Razvijanje ekološke svijesti među građanstvom, posebice među mladima (tražiti uključenje osnovnih škola na spomenutim područjima u smislu edukacije i radu na terenu; pokretanje novinarske i foto sekcije, te natjecanje na nivou umjetničkog i eudkativnog rada i zalaganja o razvijanju ekološke i kulturološke svijesti).
 • Povratak autohtonih ribljih vrsta.
 • Sanacija mlinica, brana i mostova na Korani sukladno posebnim propisima.
 • Zalaganje za plansko korištenje prirodnih resursa.
 • Čišćenje kanjona rijeke Korane od minsko eksplozivnih sredstava sukladno posebnim propisima.

Djelatnosti Udruge su:

 • Provođenje akcije čišćenja rijeke Korane od raslinja.
 • Uspješna suradnja sa Turističkom zajednicom i lokalnom samoupravom u smislu očuvanja tradicije i našeg daljnjeg suživota
 • Čišćenje postojećih pristupnih puteva koje vode u kanjon do mliništa.
 • Provođenje zaštite ugroženih životinjskih vrsta u skladu sa posebnim propisima.
 • Utjecaj na političke i mjerodavne strukture u svrhu ostvarivanja ciljeva.
 • Razminiravanje gore navedenog okruženja sukladno posebnim propisima i u suradnji sa nadležnim tijelima.
 • Sprečavanje zahvata koji bi eventualno ugrožavali kanjon i rijeku.
 • Proibljavanje autohtonim ribljim vrstama sukladno posebnim proisima.
 • Obavještavanje građanstva o stanju okoliša i poduzetim akcijama.
 • Izrada projekta za sanaciju korita rijeke uz pomoć stručnih institucija.
 • Uključivanje i osvješćavanje mladih i ostalih građana za racionalno korištenje prirode te njihovo uključenje u zaštiti prirode.
 • Uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama širom Hrvatske i svijeta.
 • Obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarianju ciljeva osnivanja utvrđenih ovim statutom.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *