Inicijativa – spasimo Plitvička jezera

Novosti on 29 Jul , 2016

cuvari korane logo

EKOLOŠKA UDRUGA

ČUVARI KORANE

RAKOVICA – DREŽNIK GRAD

Rakovica 6 / Rakovica

OIB: 08480266706

Br: 6/16

Rakovica; 29.07.2016.

UNESCO

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

JU NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

OPĆINA RAKOVICA

HRVATSKE VODE

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,

PROSTORNOG

UREĐENJA I GRADITELJSTVA

INICIJATIVA – SPASIMO PLITVIČKA JEZERA

Potaknuti pokušajem početka reagiranja na stanje oko naših lijepih Plitvičkih jezera čega smo ovih dana svjedoci, imamo potrebu javiti se i biti konstruktivni partneri u rješavanju problema.

Mi smo neprofitna nevladina organizacija koja se bavi ekologijom na području Općine Rakovica. Organiziramo ekološke akcije u kanjonu rijeke Korane. Svake godine čistimo kanjon na nekoliko lokacija uz pomoć prijateljskih udruga DDISKF i AktivNatura iz Zagreba. Trenutno provodimo projekt pod nazivom “I CARE FOR DREŽNIK GRAD” u suradnji s međunarodnom organizacijom ADRIATIC GREEN NET iz Italije. Važno je napomenuti da svi članovi rade isključivo volonterski, ulažući svoje vrijeme i volju u očuvanje okoliša.

Pokrećemo inicijativu za očuvanje Plitvičkih jezera i početnog toka rijeke Korane, koja je produžena ruka Plitvičkih jezera potaknuti prijetnjom UNESCO-a da će maknuti NP Plitvička jezera s popisa Svjetske prirodne baštine. Moramo ukazati na probleme koji su povezani s Nacionalnim parkom i čitavim ekosustavom ovoga područja te utječu na život stanovništva. Mnogi od problema nisu ni spomenuti u UNESCO-vu izviješću, a najvažniji je svakako voda.

Eksploatacija vode iz jezera Kozjak koji se nalazi u sklopu Nacionalnog parka u svrhu vodoopskrbe Općine Plitvička Jezera i Općine Rakovica. Neriješen problem vodoopskrbe i odvodnje dovodi do niza drugih; cijena vode koju jedni plaćaju drugi ne, redukcije, razlijevanje otpadnih voda …

Svake godine smo i svjedoci presušivanja toka kanjona rijeke Korane, to nam je velika bol na srcu te protiv toga treba djelovati, treba vratiti Koranu u njen tok.

Kao ekološka udruga učinit ćemo sve što možemo da osvijestimo javnost za ove probleme. Nastavit ćemo upozoravati, tražiti informacije te ih objavljivati u medijima i društvenim mrežama. Organizirat ćemo akcije u kojima ćemo aktivirati lokalno stanovništvo i srodne ekološke udruge.

Na vama je kao stručnim organizacijama i predstavnicima političkih institucija da djelujete na političkoj, odnosno znanstvenoj razini. Vi imate moć djelovanja na uzroke navedenih problema, a zajedno sigurno možemo napraviti mnogo više. Nacionalni park Plitvička jezera i rijeka Korana iznimno su važni i za lokalno stanovništvo i za Republiku Hrvatsku. Ne smijemo si dopustiti da se sramotimo pred budućim naraštajima jer smo dozvolili uništavanje lokaliteta iznimne prirodne vrijednosti.

U PRILOGU

 • Izvješće UNESCA, 7B – Croatia – Plitvice 20160506 Summary

Prijevod:

THE SUBMISSION OF

STATE OF CONSERVATION REPORT

BY THE REPUBLIC OF CROATIA

(in compliance with Paragraph 169 of the Operational Guidelines)

Name of the property:

Plitvice Lakes National Park (Republic of Croatia)

Date of inscription on the World Heritage List:

1979; (extension 2000)

Inscription Criteria:

(viixviiiXix)

Identification number:

98bis

 1. Sažetak izvješća

Nacionalni park Plitvička jezera je najstariji hrvatski nacionalni park i jedino područje u Republici Hrvatskoj upisano na UNESCO-ov popis Svjetske baštine. Poznat je po svojim predivnim sedrenim branama koje tvore jasna jezera u stalnom biodinamičkom procesu nastajanja i rasta sedre. Kao rezultat tog procesa je 16 stepenasto poredanih većih jezera i nekoliko manjih, koje su najslikovitiji dio ovog parka. Područje Nacionalnog parka prošireno je 1998. godine na temelju hidrogeoloških analiza koje su pokazale da je vodno područje Plitvičkih jezera veće od dotad postojećeg opsega a to je krški vodonosnik koji danas obuhvaća 80% površine Nacionalnog parka.

Ništa manje nego 1267 različitih biljnih vrsta registrirano je u Parku, od kojih je čak 50 vrsta orhideja, 321 vrsta leptira, 157 vrsta ptica, 20 vrsta šišmiša. Posebno mjesto u bogatoj fauni zauzimaju najveće europske zvijeri: smeđi medvjed, vuk i ris. Zbog svoje jedinstvenosti, prirodne ljepote i vrijednosti kao nacionalni park, Plitvička jezera upisana su 1979. na UNESCO-v popis Svjetske baštine.

Plitvička jezera su zaštićena prema trima kriterijima izuzetne univerzalne vrijednosti:

– VII sadrže superlativ prirodne pojave ili područja izuzetne prirodne ljepote i estetskog značaja

– VIII izvrsni su primjeri koji predstavljaju glavne faze zemaljske povijesti, uključujući i zapis o životu, značajne geološke procese u tijeku kod razvoja reljefnih oblika ili značajnih geomorfoloških ili fiziografskih značajki

– IX iznimni su primjeri koji predstavljaju značajne ekološke i biološke procese u tijeku u evoluciji i razvoju kopnenih, vodenih, obalnih i morskih ekosustava i zajednice biljaka i životinja.

Za učinkovitu zaštitu sustava jezera i dinamičnog rasta sedrenih barijera kao Iznimne Univerzalne Vrijednosti, potrebno je osigurati efikasno upravljanje cjelokupnim slivnim područjem Plitvičkih jezera, što je između ostalog osigurano kroz provedbu Plana upravljanja Nacionalnim Parkom Plitvička jezera, kao i prostorno planskim dokumentima.

U novije vrijeme sve veći izazov za Nacionalni park je prekomjerni broj posjetilaca u jezerskom sustavu koji nije riješen Prostornim planom, ali je planirano da bude reguliran kroz usvajanje i učinkovitu implementaciju Plana posjeta Nacionalnom Parku. Paralelno s pripremom Plana posjeta također će biti razvijen novi opći Plan upravljanja. Stari je Plan upravljanja usvojen za razdoblje od deset godina, a prestati će važiti 2017. godine, kada se očekuje završetak novog Plana upravljanja.

Osim antropogenog utjecaja znatan je utjecaj uzrokovan globalnim klimatskim promjenama. Kroz praćenje fizikalnih i kemijskih parametara, promatrane su promjene u temperaturi i time također i u ekosustavu. Tijekom sljedeće četiri godine, očekuje se završetak projekta čiji će očekivani rezultat biti matematički hidrodinamički model koji će omogućiti kontinuirano praćenje podzemlja Plitvičkih jezera i kopnenog sustava vode, kao i fizikalne i kemijske parametre s mogućnošću predviđanja mogućih utjecaja. Klimatski model kao preduvjet za razvoj hidrodinamičkog modela omogućit će predviđanje promjena u vodnom sustavu zbog klimatskih promjena koje će u budućnosti omogućiti prilagodbe u upravljanju zaštićenim područjem.

Sa web stranice http://whc.unesco.org/en/soc/3487

Pitanja zaštite predstavljena Odboru Svjetske baštine u 2016-oj

Dana 15. veljače 2016. godine, Centar vjetske baštine uputio je pismo RH (u daljnjem tekstu Država) zahtjevajući pojašnjenja u vezi “Prostornog plana za područja s posebnim obilježjima Nacionalnog parka Plitvička jezera”, a nakon primljene obavijesti od treće strane uz rastuću zabrinutost zbog mogućih implikacija Plana za zaštitu imovine Iznimne Univerzalne Vrijednosti (OUV).

Dana 6. svibnja 2016. godine, kao odgovor na pismo Centra svjetske baštine, Država je podnijela izvješće o stanju očuvanja imovine (sažetak je dostupan na http://whc.unesco.org/en/list/98/ documents/), pružajući slijedeće informacije:

 • Stvaranje Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera započelo je 2005. godine. Javne rasprave su održane 2011, 2012. i 2013. godine, a 2014. godine Plan je usvojen od strane Sabora RH;

 • Obveza provođenja Strateške procjene utjecaja na okoliš (SEA) za prostorne planova za nacionalne parkove je uvedena kroz niz zakonskih izmjena i dopuna usvojenih u 2008, 2009, 2011. i 2013. Budući da je razvoj Prostornog plana za Nacionalni park Plitvička jezera započeo prije 2008. godine, ovaj zahtjev se nije primjenio na taj plan;

 • U 2013. odgovornost za primjenu Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera i izdavanje građevinskih dozvola prebačena je iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za planiranje na regionalne vlasti. Od tada Javna ustanova “Nacionalni park Plitvička jezera“ je izrazila svoju zabrinutost u pogledu pogrešne primjene zakona i potencijalnih prijetnji za Iznimnu Univerzalnu vrijednost Parka nastalu zbog pretjerane gradnje. Između 2007. i 2014. godine, prije nego što je Prostorni plan bio usvojen, izdano je 20 građevinskih dozvola za rekonstrukciju turističkih objekata unutar imovine. Nacionalni park Plitvička jezera Javna ustanova je uložio žalbu na neke od tih dozvola; međutim, žalbe nisu prihvaćene. Od 2014. godine, izgrađeno je 40 novih turističkih objekata unutar parka;

 • U veljači 2016., Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zatražilo je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja da provede administrativni nadzor nad regionalnim vlastima odgovornim za izdavanje građevinskih dozvola i da pripreme potencijalni zakonski amandman koji se odnosi na nadležnost za izdavanje građevinskih dozvola unutar zaštićenih područja.

Analiza i Zaključak Centra svjetske baštine i savjetodavnih tijela u 2016. godini

Širenje turističke ponude u okviru Parka izaziva ozbiljnu zabrinutost, uključujući činjenicu da je zabrinutost zbog izdavanja građevinskih dozvola u više navrata izražena od strane Upravnog tijela Nacionalnog parka Plitvička jezera, ali nisu riješene. Prijavljeni razmjer izgradnje unutar Parka je značajan, te se smatra da predstavlja potencijalnu opasnost za Iznimnu Univerzalnu Vrijednost Parka u skladu s točkom 180. Operativnih smjernica, s obzirom na osjetljivost jedinstvenog hidrološkog režima i geološkim značajkama Parka.

Informacija dana od strane Države navode da je nedavno zatražen administrativni nadzor i biti će proveden kako bi se ocijenilo pitanje izdavanja građevinskih dozvola za objekte unutar Parka izdane od strane regionalnih vlasti. Također se preporučuje da Odbor za svjetsku baštinu zatraži od Države da osigura, kroz razvoj adekvatnih mehanizama, da se Upravno tijelo Parka uključi u budućim procesima za donošenje odluka u vezi s dozvolama za bilo kakve promjene unutar Parka.

Napominjući da takav zahtjev nije postojao u vrijeme pokretanja Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera, ističući činjenicu da je Prostorni plan bio usvojen 2014. godine, a da Procjena utjecaja na okoliš nije bila provedena tijekom izrade tog Plana – ukazuje na ozbiljnu zabrinutost. Preporučuje se da Odbor zatraži od Države da napravi takvu procjenu, uključujući i procjenu potencijalnih učinaka na Iznimnu Univerzalnu Vrijednost i integritet imovine, u skladu sa IUCN Savjetima o procjeni utjecaja na okoliš, kako bi se informirali o mjerama koje će trebati poduzeti kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita Iznimne Univerzalne Vrijednosti Parka. Imovine.

Nadalje, preporučuje se da Odbor za Svjetsku baštinu zatraži od Države da pozove na zajedničku misiju u Parku (World Heritage Centre/IUCN Reactive Monitoring mission) kako bi procijenili opasnost koja prijeti Nacionalnom parku zbog skorog proširenja turističke ponude unutar Parka i da potvrdi da li ili ne Park ispunjava uvjete za upis na Listu svjetske baštine u opasnosti. Misija bi također treba dati preporuke Državi a u vezi priprema Procjene utjecaja na okoliš

.

Odluke donesene od strane Odbora za Svjetsku baštinu u 2016-oj

Odbor za svijestsku baštinu UNESCO,

 • 1. Nakon izvršenog uvida u Dokument WHC / 16 / 40.COM / 7B.Add,

 • 2. Napominje sa zabrinutošću značajno proširenje turističkih sadržaja unutar Parka i činjenicu da zabrinutosti Upravnog tijela Parka koje se odnose na postupke za izdavanje građevinskih dozvola nisu bila riješene od strane nadležnih vlasti za planiranje;

 • 3. Smatra da je razmjer razvoja turističkih sadržaja koji se dogodio u Parku od 2014. predstavlja potencijalnu opasnost za njegovu Iznimnu Univerzalnu vrijednost, u skladu s točkom 180. Operativnih smjernica;

 • 4. Prima na znanje informaciju da će se administrativni nadzor provesti kako bi se procijenilo izdavanje građevinskih dozvola za objekte unutar Parka izdane od strane regionalnih vlasti za planiranje i traži od Države da poduzme procjenu postupaka i kompetencija kao stvar prioriteta i da osigura da se ni jedna nova dozvola neće biti izdana dok se ne završi proces proce, a da predloženi razvoji (gradnje) moraju potvrditi da neće imati negativan utjecaj na Iznimnu Univerzalnu Vrijednost Parka;

 • 5. Zahtijeva od Države da osigura, kroz razvoj odgovarajućih mehanizama, da je Upravno tijelo Parka uključeno u buduće procese za donošenje odluka u vezi s dozvolama za bilo koji razvoj (gradnju) unutar imovine;

 • 6. Također zahtijeva da državno tijelo razvije strateške Procjene utjecaja na okoliš Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera, uključujući specifičnu procjenu potencijalnih utjecaja na Iznimnu Univerzalnu Vrijednost i integritet Parka, u skladu s IUCN Savjetima /Napomena o Procjeni utjecaja na okoliš, s ciljem informiranja o mjere potrebnim da se osigura odgovarajuća zaštita Iznimne Univerzalne Vrijednosti Parka;

 • 7. Dalje, zahtijeva da Država pozove (World Heritage Centre/IUCN Reactive Monitoring) u promatračku misiju u Nacionalnom parku kako bi procijenili opasnost koja prijeti Iznimnoj Univerzalnoj Vrijednosti Parka nedavnim proširenjem turističkih objekata unutar Parka, i da potvrdi da li Park ispunjava uvjeta za upis na Listu Svjetske baštine u opasnosti;

 • 8. Nadalje, zahtijeva od Države da do 1. veljače 2017. podnese Centru svjetske baštine (World Heritage Centre), ažurirano izvješće o stanju očuvanja Parka i provedbu gore navedenog, na pregled (ispitivanje) od strane Odbora Svjetske baštine na njegovoj 41. sjednici u 2017.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *